L'École peut fournir la chose la plus importante, dont les enfants ont besoin :  

d'étudier dans les meilleures conditions dans une bonne école.

                  Mykoob

 

Conseil des élèves

interešu izglītība:  
Mūsdienu deja 1.-7.klasēm Kristina Jupika
Koris 1.-3.klasēm Olga Iļjičova
Vokālais ansamblis 4.-9.klasēm Olga Iļjičova
Drošie un veiklie 1.-2.klasēm Ivans Šeļago
Sporta spēles 3.-6.klasēm Ivans Šeļago
Basketbols 7.-9.klasēm Ivans Šeļago

Sports-10.-12.kl-Germans Kureiko
Teātra pulciņš 2.-9.klasēm Vadims Grosmans
Vizuālā māksla 2.-9.klasēm Irēna Novicka, Viktorija Kosenko
Skolas muzejs 6.-11.klasēm Nataļja Jurčenko
Šaha pulciņš  Aleksejs Žučkovs

Lietišķā etikete-Janina Martinsone

Programēšanas un robottehnikas pamati uz  Lego bāzes - MC Alfa-mācību centrs 

 

 

Le site a été créé par les élèves Valērijs MARATS et Mihails POTAPOVS.