Rīgas 13. vidusskola var nodrošināt galveno, kas ir nepieciešams katram skolēnam —

Iespēju labi mācīties labā skolā.

           Mykoob

 Kā mūs atrast? 

  

Mūsu adrese: Pulkveža Brieža iela 25, Rīga, Latvija, LV-1010.

Telefoni:

(+371) 67332055 (direktores vietniece mācību jomā),

(+371) 67331909 (direktore).

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.school13.lv

Transports:

1., 19., 24. trolejbuss;

2., 20., 24. autobuss.

               9. , 7. ,5. un 6.   tramvajs

 


 

Jaunumi

 

UZŅEMŠĀNAS NOTEIKUMI 10.KLASĒ

2017./2018.mācību gadā Rīgas 13. vidusskola īsteno vidusskolas vidējās izglītības programmu:

 • Vispārējās vidējās izglītības Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (31013021);
 • Prasības uzņemšanai vidusskolā
 1. Uzņemšana 10.klasē notiek konkursa pamatā. Ņemot vērā vietu skaitu klašu telpās un piešķirto valsts budžeta finansējumu,minimālais  izglītojamo skaits 10.klasē - 26 un maksimālais izglītojamo skaits klasē - 30 izglītojamie.
 2. Izglītojamos, kuru sekmes visos mācību priekšmetos , Valsts pārbaudes darbos nav zemākas par 7 ballēmlatviešu valodas eksāmenā vērtējums nav zemāks par 70%,  uzņem bez konkursa.
 3. Uz atlikušajām brīvajām vietām konkursa kārtībā var pretendēt skolēni:
 •    kuriem vērtējumi visos mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos nav zemāki par 4 ballēm.
 •    Vidējais kopējais vērtējums sekmju izrakstā matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, pasaules vēsturē, Latvijas vēsturē, ģeogrāfijā, krievu, latviešu un angļu valodās nav zemāks par 7 ballēm un vērtējums sekmju izrakstā matemātikā un latviešu valodā nav zemāks par 6 ballēm.

 

 • Dokumentu pieņemšana

 Pretendentus pieņem un  reģistrē  uzņemšanas komisija 12 un 13. jūnijā no 8.00 līdz 18.00, 14. jūnijā no 8.00 līdz 11.00, 13.kab. 1. stāvā.

 Uzņemšanai 10. klasē iesniedzami šādi dokumenti:

 1. Izglītojamo iesniegums direktoram (veidlapa);
 2. Vecāku iesniegums  direktoram (veidlapa);
 3. Aizpildīta skolas anketa;
 4. Apliecība par vispārējo pamatizglītību , sekmju izraksts un sertifikāts;
 5. Medicīniskā   karte.
 •  Lēmumu par izglītojamo uzņemšanu 10.klasē pieņem ar skolas direktora rīkojumu izveidota uzņemšanas komisija
 • Uzņemšanas komisija rakstiski paziņo rezultātus par uzņemšanu 10. klasē 15. jūnijā plkst. 13.00.

 

Komisijas darbu  koordinē skolas direktora vietnieks .

 • Skolēni, kas tiek uzņemti vidējās izglītības programmā, un viņu vecāki   slēdz trīspusēju sadarbības līgumu ar skolas direktoru (septembrī).

Informācija: tālr. 6 7331909, 67332055

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma

Izglītības programmas īstenošanu nosaka mācību priekšmetu un stundu plāns: 2017./2018.m.g. - attiecas uz 10. un 11.klasi, 2018./2019.m.g.- attiecas uz visām klasēm:

 prieksmet10kl

* mācību priekšmeti tiek apgūti latviešu valodā

** daļa matemātikas, fizikas, ķīmijas stundu no kopējā stundu skaita tiek apgūta latviešu valodā

 

 

 

Nedaudz par autoriem. Šīs vietnes autori – Rīgas 13. vidusskolas skolnieki Valērijs Marats un Mihails Potapovs.