Rīgas 13. vidusskola var nodrošināt galveno, kas ir nepieciešams katram skolēnam —

Iespēju labi mācīties labā skolā.

           Mykoob
 

 

 

Vecākiem, kuru bērni ir iekļauti 1.klases pretendentu sarakstā:

lūdzam no 16. līdz 31. maijam darba dienās no 15.00 līdz 18.00

11. kab.1.stāvā iesniegt:

 

1) iesniegumu par Jūsu bērna uzņemšanu Skolas 1.klasē vai par iesnieguma atsaukšanu;

2) medicīnisko karti;

kā arī uzrādīt bērna dzimšanas  apliecību un

vecāka pasi vai ID karti.

 

Ja bērna likumiskais pārstāvis 15 kalendāro dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža Iestādei nav iesniedzis iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē, iesniegums tiek anulēts, un Iestāde, ievērojot Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.137

2015.gada 27.janvāra Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.137 "Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs'
18.punktā noteikto prioritāro secību, ierakstītā pasta sūtījumā vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūta nākamā pretendenta likumiskajam pārstāvim paziņojumu par bērna iekļaušanu 1.klašu pretendentu sarakstā.

Jautājumiem: 67331909

 

Nedaudz par autoriem. Šīs vietnes autori – Rīgas 13. vidusskolas skolnieki Valērijs Marats un Mihails Potapovs.