У школы есть главное, что необходимо детям:

возможность хорошо учиться в хорошей школе.

                                              Mykoob

 

Образовательные программы

31013021 ( svešvalodu)

Izglītības programmas kods

OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Kopā

10.klase

11.klase

12.klase

Latviešu valoda

6

2

2

2

Mazākumtautību valoda un literatūra

12

4

4

4

Pirmā svešvaloda ( angļu valoda)

9

3

3

3

Matemātika * *

9*+9

3*+3

3*+3

3*+3

Informātika*

3*

2*

1*

Sports*

6*

2*

2*

2*

Latvijas un pasaules vēsture

6

2

2

2

Fizika **

5+3*

2+1*

2+1*

1+1*

Ķīmija**

3+3*

1+1*

1+1*

1+1*

Bioloģija*

6*

2*

2*

2*

Literatūra

6

2

2

2

Vizuālā māksla*

2*

1*

1*

Ekonomika*

3*

3*

Ģeogrāfija

3*

3*

Programmēšanas pamati *

3*

3*

Tehniskā grafika / Veselības mācība*

2*

2*

Otrā svešvaloda ( vācu valoda / franču valoda)

9

3

        3

3

SKOLĒNA MĀCĪBU SLODZE

108

36

36

36

 

*  mācību priekšmeti tiek apgūti latviešu valodā

** daļa matemātikas, fizikas, ķīmijas stundu no kopējā stundu skaita tiek apgūta latviešu valodā

 

 

Немного о создателях. Создатели данного сайта – ученики Рижской 13 средней школы Валерий Марат и Михаил Потапов.