У школы есть главное, что необходимо детям:

возможность хорошо учиться в хорошей школе.

                                              Mykoob

 

Образовательные программы

31011021

 

OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Kopā

10.klase

11.klase

12.klase

Latviešu valoda

6

2

2

2

Mazākumtautību valoda un literatūra

12

4

4

4

Pirmā svešvaloda (angļu valoda)

9

3

3

3

Matemātika**

9*+6

3*+2

3*+2

3*+2

Informātika*

3*

2*

1*

Sports*

6*

2*

2*

2*

Latvijas un pasaules vēsture

6

2

2

2

Fizika**

5*+3

2*+1

2*+1

1*+1

Ķīmija**

3*+3

1*+1

1*+1

1*+1

Bioloģija*

6*

2*

2*

2*

Literatūra

6

2

2

2

Vizuālā māksla*

2*

1*

1*

Ekonomika*

3*

       3*

Ģeogrāfija*

3*

 

3*

Otrā svešvaloda (franču / vācu)

9

3

3

3

Veselības mācība*

1*

1*

SKOLĒNA MĀCĪBU SLODZE

101

34

35

32

 

*  —  mācību priekšmeti tiek apgūti latviešu valodā

** —  daļa matemātikas, fizikas, ķīmijas stundu tiek apgūta latviešu valodā

 

 

Немного о создателях. Создатели данного сайта – ученики Рижской 13 средней школы Валерий Марат и Михаил Потапов.